Ayo Card

AYO ՔԱՐՏԻ ՀԱՅՏ

Հաճախորդի տվյալներ
էջ 1
|
Քարտի տվյալներ
էջ 2
|
Վարկային տվյալներ
էջ 3
Հաճախորդի մասին տեղեկատվություն
Թույլատրված է միայն հայատառ նիշեր
Թույլատրված է միայն հայատառ նիշեր
Թույլատրված է միայն հայատառ նիշեր
Սխալ մուտքագրում
Թույլատրված է միայն լատինատառ նիշեր և թվեր
Ayo Passport front
Պարտադիր դաշտ
Ayo Passport back
Պարտադիր դաշտ
Թույլատրված է միայն թվեր
Ayo Card ID front
Պարտադիր դաշտ
Ayo Card ID Back
Պարտադիր դաշտ
Թույլատրված է միայն թվեր
Սխալ մուտքագրում
Թույլատրված է միայն լատինատառ նիշեր և թվեր
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Թույլատրված է միայն հայատառ նիշեր
Թույլատրված են միայն թվեր
Թույլատրված է միայն հայատառ նիշեր
Թույլատրված է միայն հայատառ նիշեր
Թույլատրված է միայն հայատառ նիշեր, բացատ թվեր և ("/", "-", ".", ".")
Թույլատրված է միայն հայատառ նիշեր, բացատ թվեր և ("/", "-", ".", ".")
Խնդրում ենք մուտքագրել նշված ձևաչափով` +37491111213
Այս հեռախոսահամարին ուղարկվելու է Ձեր քարտի գաղտնաբառը
Սխալ մուտքագրում կամ տվյալ էլեկտրոնային հասցեն գոյություն չունի
Քարտի վերաբերյալ տվյալներ
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Վարկային գծի դիմելու դեպքում լրացվող տվյալներ
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Թույլատրված է միայն հայատառ նիշեր
Սխալ մուտքագրում
Սխալ մուտքագրում
Վարկային գծի հայտի ուսումնասիրման և որոշման կայացման նպատակով Բանկը կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և տվյալներ` կապ հաստատելով հաճախորդի հետ կամ հաճախորդի բանկ այցելության շրջանակում: Վարկային գծի հայտը կհամարվի ներկայացված այն պահից, երբ բանկը քարտապանից վարկային գծի հայտի ուսումնասիրման և որոշման կայացման համար կստանա անհրաժեշտ տեղեկություններ:
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային քարտերի սպասարկման պայմաններին և օգտագործման կանոններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:
Պարտադիր դաշտ